miércoles, 17 de diciembre de 2014

INVESTIGUEM

Els alumnes de 1r BACH comencen a estudiar i invetigar sobre Internet, cada grup triarà un d´aquestos punts.

  1. Identitat digital, perills i inconvenients d'un mal ús, conseqüències presents i futures.
  2. Tipus de xarxes socials utilitzades pels jóvens, usos i utilitats, temps mitjà diari d'ús, perills, precaucions, conseqüències, etc..
  3. Google+ i Facebook, seguritat i privacitat.
  4. Nous tipus de delictes a la xarxa "ciber": grooming, ciberbulling, etc,...
  5. Perills de la dependència de la xarxa. Exemples i casos reals.
Els treballs han d'entregar-se per escrit i realitzar una exposició  a on s´utilitzarà una o diverses de les aplicacions següents, Movie Maker,Prezi, Power Point i Pow Toon.

No hay comentarios:

Publicar un comentario