viernes, 19 de septiembre de 2014

MAPES CONCEPTUALS

Els alumnes de 1r BACH  realitzaran mapes conceptals amb el programa Cmap. Voleu aprendre un poquet més sobre aquesta ferramenta?......

Què és un mapa conceptual?

Un mapa conceptual és una representació gràfica que té com a objectiu la plasmació de la interrelació de les idees o conceptes que una persona té sobre un tema.

Aquesta tècnica va ser creada per J.D. Novak i divulgada a través del seu llibre Learning How to Learn (escrit amb D.B. Gowin. Cambridge: Cambridge University Press. 1984). Es basa en les teories sobre psicologia de l'aprenentatge de David Ausubel segons les quals el coneixement es construeix facilitant l'establiment de relacions significatives entre els coneixements previs i els nous. 

Per aprendre més sobre l´aprenentatge significatiu visiteu l´enllaç: Característiques dels mapes conceptuals:

  • Selecció: El mapa conceptual ha de sintetitzar els aspectes més significatius d'un tema.
  • Jerarquia: Els conceptes es disposen de dalt a baix a partir d'un concepte base, la idea central del mapa. De cada concepte poden sortir diverses paraules d'enllaç que lliguin diferents conceptes. Els conceptes aniran de generals a específics i els exemples se situaran al final. Es poden utilitzar enllaços des dels conceptes a recursos externs.
  • Impacte visual: El mapa ha de permetre captar ràpidament la idea global, així com les relacions entre conceptes clau. Cal també, que afavoreixi una retenció a llarg termini. És interessant fer servir imatges, colors, tipus de línia que contribueixin a aquests objectius.
Elements que el formen:

  • Conceptes:Els conceptes són les idees o paraules clau. Es representen en un gràfic de forma ressaltada. Normalment són substantius o sintagmens nominals. No s'han de repetir.
  • Paraules d'enllaç:Enllacen els conceptes i en mostren les relacions. Són preposicions, adverbis, conjuncions i sintagmes verbals.
  • Proposicions: Una proposició és el resultat de dos conceptes lligats per una paraula d'enllaç. Les proposicions han de tenir sentit complet. Afirmen o neguen alguna cosa d'un concepte.
  • Enllaços creuats: Marquen les relacions entre dos conceptes que se situen en segments diferents del mapa conceptual, és a dir, lliguen conceptes que no es relacionen jeràrquicament. Cal no abusar-ne, perquè l'excés podria dificultar-ne la comprensió.

Ací teniu un video explicatiu per aprendre més dels mapes conceptuals:

No hay comentarios:

Publicar un comentario